Schermen met Polariteiten

Wat zijn polariteiten en waarom zijn zij belangrijk?

Polariteiten bestaan uit tegenstellingen (tegenpolen), die elkaar lijken uit te sluiten maar ook niet zonder elkaar kunnen bestaan. Zo is er geen links zonder rechts, geen hoog zonder laag, geen zuid zonder noord, geen plus zonder min, geen moed zonder angst etc.

Het hele universum, het leven op aarde en dus ook jouw persoonlijk leven, bestaat uit polariteiten. Zo ontdek je dat jouw lichaam, maar ook jouw geest in balans blijven, dankzij de aanwezigheid van deze tegenpolen. Je beschikt vanaf je geboorte over eigenschappen, die elk afzonderlijk hun eigen tegenpool hebben en als polariteit in je brein aanwezig zijn.

Het woord ‘polariteit’ betekent dan ook de combinatie van twee tegengestelde eigenschappen. Deze beide tegengestelde eigenschappen moeten dan ook altijd als polariteit worden ingezet. Voorbeelden van polariteiten: ambitieus – tevreden, daadkrachtig – geduldig, creatief – efficiënt etc.

De twee tegengestelde eigenschappen als polariteit inzetten is belangrijk, want stel: jij ervaart jezelf als ‘zelfverzekerd’, dan loop je het risico dat je ‘arrogant’ wordt als je niet tegelijk ‘innemend’ als tegengestelde eigenschap inzet. Wanneer je bijvoorbeeld ‘zorgzaamheid’ als eigenschap hebt en deze inzet zonder de tegengestelde eigenschap ‘loslatend’, vervormt je gedrag gemakkelijk naar ‘betutteling’ of ‘overbezorgdheid’.

M.a.w. zet je je eigenschappen niet consequent in als polariteiten, dan raak je mentaal uit evenwicht en heeft dat heeft ook gevolgen voor je relatie met anderen, thuis en op je werk.


Polariteiten en Waarden


Je raakt altijd uit je evenwicht, als je alleen waarde hecht aan één kant van de polariteit waarover je beschikt. Je bent dan net een weegschaal met het hele gewicht aan één kant. Dit gebeurt wanneer je je niet bewust bent van de waarde van beide eigenschappen. M.a.w. van de polariteit als geheel!

Lees meer