D’Artagnan Consultancy BV
één voor allen, allen voor één!


Bij je geboorte is dit zeker niet je ervaring. Meer één tegen allen en allen tegen één. Je verlaat de veilige omgeving van het lichaam van je moeder. Een omgeving, die tot dat moment niet als een omgeving werd ervaren. Je was je omgeving. Eén en al, geheel en al. Geen bewust zijn.


Maar na de geboorte werd alles anders en je werd als klein beginnend leven overheerst door angst. Een schok, die je je leven lang niet te boven bent gekomen, zoals Herman Finkers in één van zijn conferences zo treffend verwoordt.

Pas daarna ontstaan de behoeften, die om vervulling vragen. De behoefte om gewenst te zijn, om aandacht, om vrijheid, om je gevoelens te kunnen uiten en tenslotte je behoefte aan ondersteuning. Je bent langs deze behoeften op zoek naar die vroegere veilige omgeving, naar dat gevoel heel te zijn, heel en al.


Omdat je uniek bent is het vanzelfsprekend dat niet iedere behoefte op een manier wordt vervuld, die jou tevreden maakt. Er ontstaat verwijdering van de wereld om je heen en je zoekt bescherming. Met als gevolg dat je net doet alsof….je zet één of meer maskers op. Je doet bijvoorbeeld afstandelijk om maar geen last te hebben van gevoelens, die je niet kunt of mag uiten.


En dat is goed zolang je kind bent, maar als volwassene heb je die maskers niet meer nodig. Toch lijkt het alsof je niet beter weet en je houdt dat kinderlijke gedrag maar vol. Je vecht met of je vlucht voor je omgeving. Terwijl de maskers eerst je vriendjes waren, worden ze nu vervelende ‘wikkels’ die jouw groei als mens tegenhouden. Je eigenschappen komen niet aan de oppervlakte. Je zet niet in wat je aan talenten in huis hebt met alle gevolgen van dien. Je ervaart een leegte in je bestaan. Je raakt uit je evenwicht. Je voelt je vaak miserabel. Zelfs een burn-out lijkt niet ver weg, totdat…


Persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je je eigenschappen als polariteiten herontdekt. Je wordt weer wie je van oorsprong bent en je herkent je belemmerende overtuigingen als maskers uit je kindertijd. Je wordt je bewust van wie je bent. En wie je bent is vooral ook wie je wilt zijn! En dan wordt het: één voor allen en allen voor één.


Je wordt namelijk, zoals Ghandi sprak, zèlf de verandering, die je in de wereld wilt zien. Er ontstaat tevredenheid, het is jouw strategie voor persoonlijk geluk. En daar zal je omgeving van mogen meegenieten.